Projekt „Nadzieje sportu akademickiego”

W związku z realizowanym przez Polski Komitet Paraolimpijski projektem „Nadzieje sportu akademickiego”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chciałabym zachęcić do udziału w rekrutacji studentów oraz doktorantów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie równoważne.
 
W ramach projektu organizowany jest 11-dniowy obóz w terminie 05-15.11.2017 r. w Wiśle. W obozie weźmie udział 37 uczestników/czek oraz 9 osób z obsługi (4 trenerów, 1 fizjoterapeuta, 1 psycholog, 3 wolontariuszy).

Bezpłatne kursy komputerowe ECDL

SEKA S.A. zaprasza osoby z województwa opolskiego do udziału w projekcie „E- umiejętności z certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach którego odbędzie się bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Profile oraz egzamin umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych(ECDL Profile DIGCOMP).
Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile DIGCOMP.

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia" jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Inicjatywy Unijnej "Gwarancja dla młodzieży". Jego głównym celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym niepełnosprawnych.
Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i potrwa do końca października b.r. Nabór prowadzony jest w jednostkach terenowych Opolskiej WK OHP. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje na stronie www.opolska.ohp.pl

SPOTKANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie uprzejmie informuje, że w dniu 21.03.2017r. o godz. 1100 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbędzie się spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komendy Powiatowej Policji i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie skierowane do osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzin w zakresie:

• informacji na temat ulg i uprawnień z zakresu zagadnień podatkowych przysługujących dla osób fizycznych z tytułu niepełnosprawności,

• informacji dotyczących rent i emerytur,

Zostań rodziną zastępczą

Rodzina jest najlepszym miejscem wychowania dla każdego dziecka. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną.

Wolontariat dla Ciebie

Poszukujemy osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym. Jeśli masz głowę pełną pomysłów, serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka, a ręce gotowe do pracy przyjdź do nas. Dzieci z rodzin zastępczych potrzebują Twojej pomocy.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza rodziny zastępcze z powiatu oleskiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia. Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych:

 

12.02. 2016 r. - grupa wsparcia połączona ze szkoleniem, godz. 10.00

Bezpłatny udział w projekcie CEMS Chance

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza młodzież z pieczy zastępczej do wzięcia udziału w projekcie CEMS Chance. Projekt CEMS Chance to cykl 4-dniowych warsztatów skierowanych do wszystkich uczniów III k

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Starostwo Powiatowe w Oleśnie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nową III edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Subskrybuje zawartość