SPOTKANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie uprzejmie informuje, że w dniu 21.03.2017r. o godz. 1100 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbędzie się spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komendy Powiatowej Policji i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie skierowane do osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzin w zakresie:

• informacji na temat ulg i uprawnień z zakresu zagadnień podatkowych przysługujących dla osób fizycznych z tytułu niepełnosprawności,

• informacji dotyczących rent i emerytur,

Zostań rodziną zastępczą

Rodzina jest najlepszym miejscem wychowania dla każdego dziecka. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną.

Wolontariat dla Ciebie

Poszukujemy osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym. Jeśli masz głowę pełną pomysłów, serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka, a ręce gotowe do pracy przyjdź do nas. Dzieci z rodzin zastępczych potrzebują Twojej pomocy.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza rodziny zastępcze z powiatu oleskiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia. Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych:

 

12.02. 2016 r. - grupa wsparcia połączona ze szkoleniem, godz. 10.00

Bezpłatny udział w projekcie CEMS Chance

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza młodzież z pieczy zastępczej do wzięcia udziału w projekcie CEMS Chance. Projekt CEMS Chance to cykl 4-dniowych warsztatów skierowanych do wszystkich uczniów III k

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Starostwo Powiatowe w Oleśnie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nową III edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 zadań w następujących  formach wsparcia:

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza rodziny zastępcze z powiatu oleskiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia. Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych:

 

06.02. 2015 r. - grupa wsparcia połączona ze szkoleniem, godz. 12.00.

KONKURS im. Krystyny Bochenek "Lady D"

Konkurs organizowany jest od roku 2002r. przez  Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet.  Skrót „Lady D.”  pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Celem konkursu  uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Subskrybuje zawartość