Bezpłatne szkolenia

Szanowni Państwo Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia, które są adresowane do mieszkańców województwa opolskiego w ramach dwóch projektów

„Nowe kwalifikacje – większe możliwości”

http://wzdz.opole.pl/projekt-nowe-kwalifikacje-wieksze-mozliwosci/ (link do strony)

„Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej nowe możliwości dla regionu”

http://wzdz.opole.pl/projekt-nowe-kwalifikacje-mieszkancow-aglomeracji-o... (link do strony)

Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie poszukuje osoby, które są gotowe zostać rodziną zastępczą. Rodzina jest najlepszym miejscem wychowania dla każdego dziecka. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie w takich sytuacjach dzieci potrzebują opieki rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.

Wolontariat dla Ciebie

Wolontariat dla Ciebie

Poszukujemy osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym. Jeśli masz głowę pełną pomysłów, serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka, a ręce gotowe do pracy przyjdź do nas. Dzieci z rodzin zastępczych potrzebują Twojej pomocy. Czekamy na Ciebie, zostań przyjacielem dzieci z rodzin zastępczych. Chętni wolontariusze zostaną zaangażowani w pomoc w lekcjach, w organizację czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży.

Bezpłatny kurs programowania

Bezpłatny kurs programowania dla wychowanków pieczy zastępczej - Zaproszenie Fundacja EY

Stypendium Stowarzyszenia SPFS

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Działalność Centrum Wsparcia ma służyć polepszeniu dostępności doraźnej pomocy osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego. W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie www.liniawsparcia.pl
W Centrum dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania problemów dzwoniących osób. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.

Bazpłatny kurs języka angielskiego

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółka komandytowa zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNEGO kursu języka angielskiego oraz szkoleń komputerowych zakończonych egzaminem zewnętrznym.

Każdy uczestnik może wziąć udział w:

- Bezpłatnym kursie języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2, w wymiarze 120 godzin.
- Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i egzaminem zewnętrznym.
- Bezpłatnym kursie komputerowym w wymiarze 96 godzin.

Akademia Świadomego Rodzica

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

serdecznie zaprasza do udziału w Akademii Świadomego Rodzica

organizowanej przez Fundację Ernst & Young

Projekt "Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę'

Fundacja aktywnej rehabilitacji "FAR' od 1 stycznia 2017 r. realizuje projekt "Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę'.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji ul. Konopnickiej 2 w Namysłowie, faxem pod numerem 77/410-31-58, e-mailem: biuro.opolskie@far.org.pl.
Kontakt pod nr 77/410-36-88

Projekt "Recepta na uśmiech 2. "

Informujemy, że Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie ze Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek ze Strzelec Opolskich oraz Gminą Krapkowice realizuje Projekt pt. Recepta na uśmiech 2.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Subskrybuje zawartość