„Wspólnie raźniej” – punkty konsultacyjne

W ramach realizowanego przez Powiat Oleskie zadania publicznego pn. „Wspólnie raźniej” w poszczególnych gminach powiatu uruchomione zostaną punkty konsultacyjne, w których osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny będą mogły skorzystać z porad: lekarza psychiatry, psychologa i doradcy zawodowego.

 

Konferencja pn. Nie jesteś sam

W czwartek 15 września 2016 r. w sali 117 (I piętro) Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie odbędzie się konferencja pn. Nie jesteś sam organizowana w ramach realizowanego przez Powiat Oleski projektu Wspólnie raźniej.

Zostań rodziną zastępczą

Rodzina jest najlepszym miejscem wychowania dla każdego dziecka. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną.

Wolontariat dla Ciebie

Poszukujemy osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym. Jeśli masz głowę pełną pomysłów, serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka, a ręce gotowe do pracy przyjdź do nas. Dzieci z rodzin zastępczych potrzebują Twojej pomocy.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza rodziny zastępcze z powiatu oleskiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia. Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych:

 

12.02. 2016 r. - grupa wsparcia połączona ze szkoleniem, godz. 10.00

Bezpłatny udział w projekcie CEMS Chance

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza młodzież z pieczy zastępczej do wzięcia udziału w projekcie CEMS Chance. Projekt CEMS Chance to cykl 4-dniowych warsztatów skierowanych do wszystkich uczniów III k

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Starostwo Powiatowe w Oleśnie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nową III edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 zadań w następujących  formach wsparcia:

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza rodziny zastępcze z powiatu oleskiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia. Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych:

 

06.02. 2015 r. - grupa wsparcia połączona ze szkoleniem, godz. 12.00.

KONKURS im. Krystyny Bochenek "Lady D"

Konkurs organizowany jest od roku 2002r. przez  Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet.  Skrót „Lady D.”  pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Celem konkursu  uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Subskrybuje zawartość